Home » Fotografía

Category Archives: Fotografía

Resolución do Concurso de Fotografía

Reunido o Equipo da Bibiblioteca decidiu declarar o concurso de fofografía “Persoas lendo”  deserto.

Concurso de Fotografía “Persoas lendo”

Saca unha instantánea dunha persoa en actitude lectora; busca a sorpresa, a beleza,a orixinalidade, a composición da imaxe, a plasticidade...

BASES DO CONCURSO:

–         Prazo de entrega, ata o 6 de maio,podedes deixalas en Secretaría ou na Biblioteca a calquera responsable.

–         As fotografías serán entregadas en papel e coa suficiente calidade, terán que ser orixinais e poden ser editadas.

–         Figurará no reverso da foto o nome do alumno e o curso.

–         O xurado (composto polo Equipo da Biblioteca) decidirá antes do 11 de maio.

–         O premio será unha cámara fotográfica.Poderá ser declarado deserto.

–         As obras quedarán en propiedade do Centro e poderán ser publicadas

      nas webs do mesmo

Histórico